Zorgbeleid

Onze zorgcoördinator is Melda Safa

De zorgcoördinator werkt op drie niveaus: kind-, klas-, en schoolniveau.

Kindniveau:

 • Kind-ondersteunend werken
 • Opvolging over verschillende gebieden heen cognitief, sociaal-emotioneel,…
 • Individuele handelingsplannen
 • Kind gesprekken
 • Observaties
 • Analyse en verder onderzoek

Klasniveau:

 • Leerkracht-ondersteunend
 • Opvolging klas over verschillende gebieden heen: cognitief, sociaal-emotioneel, …
 • Handelingsplannen
 • Kringgesprekken
 • Zorgoverleg
 • Ondersteuning in klasuitwerking, projecten, …
 • Analyse en verder onderzoek

Schoolniveau

 • Directie-ondersteunend
 • contact met externen (CLB, logopedisten, kinésisten, kinderpsychologen, kinderpsychiaters, ergotherapeuten, ..)
 • MDO en zorgoverleg
 • Bijscholing en doorvoeren vernieuwingen
 • analyse en verder onderzoek
 • uitwerking en opvolging beleidsplannen (zorgbeleid, taalbeleid, nascholingsbeleid,…)

GO! Basisschool Herx

Dr. Vanweddingenlaan 10/ 1
3540 Herk-De-Stad
013 53 93 23
Scroll naar top