Zorgbeleid

Onze zorgcoördinator is Melda Safa.
De zorgcoördinator werkt op drie niveaus: kind-, klas-, en schoolniveau.

Kindniveau

Kind-ondersteunend werken

Opvolging over verschillende gebieden heen cognitief, sociaal-emotioneel,…

Individuele handelingsplannen

Kind gesprekken

Observaties

Analyse en verder onderzoek

Klas niveau

Leerkracht-ondersteunend

Opvolging klas over verschillende gebieden heen: cognitief, sociaal-emotioneel, …

Handelingsplannen

Kringgesprekken

Zorgoverleg

Ondersteuning in klasuitwerking, projecten, …

Analyse en verder onderzoek

Schoolniveau

Directie-ondersteunend

contact met externen (CLB, logopedisten, kinésisten, kinderpsychologen, kinderpsychiaters, ergotherapeuten, ..)

uitwerking en opvolging beleidsplannen (zorgbeleid, taalbeleid, nascholingsbeleid,…)

MDO en zorgoverleg

Bijscholing en doorvoeren vernieuwingen

analyse en verder onderzoek

 

Scroll to Top