Visie basisschool Herx

We zijn een GO! School in Herk-de-Stad. Op ons ruim en groen schooldomein bereiden we onze leerlingen voor op een maatschappij die snel verandert en de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Samen gepersonaliseerd leren is voor ons de toekomst die we stapsgewijs introduceren. Leerlingen en leerkrachten delen kennis en vaardigheden met elkaar, zodat ze sneller groeien. Hier bloeien kinderen open!

Alle activiteiten draaien rond focussen, ontdekken en verbinden in een digitale en groene leeromgeving. Naast basisvaardigheden zoals lezen, taal en rekenen moeten onze leerlingen beschikken over specifieke vaardigheden zoals digitaliteit, duurzaamheid, samenwerken, kritisch en creatief denken sociale vaardigheden en zelfsturing.

Al deze vaardigheden komen aan bod in onze GRUNST- werking. GRUNST is tevens de mascotte van onze school en symboliseert het groene, kunst –en taalzinnige gedeelte wat onze school kenmerkt.

Ook onze speelplaats wordt stapsgewijs omgebouwd tot een plek waar het talent van elk kind op een creatieve manier tot uiting komt en waar we al spelend leren. Dit biedt heel veel groeikansen en zorgt ervoor dat onze kinderen zich goed voelen.

Kortom, kwaliteitsvol onderwijs slimmer, anders en beter. Benieuwd naar meer?

 

Focussen

Leerlingen worden de regisseurs van hun eigen leerproces en worden daarbij begeleid door de leerkracht.
Zelfstandigheid waar het kan, ondersteuning waar aangewezen en sturing wanneer het moet.
Vanaf de jongste kleuters leren we hen leerstrategieën aan die bijdragen tot het bereiken van leerdoelen.

Ontdekken

Als je kinderen veel kansen biedt in een rijke en uitdagende omgeving, merk je dat ze heel wat potentieel hebben … meer dan je misschien wel denkt.
Onze leerkrachten zijn talentenbouwers die ervoor zorgen dat leerlingen zich bewust worden van hun talenten.
We zetten steeds onze groeibril op en zorgen ervoor dat elk kind zich op zijn manier kan ontdekken.
We willen geen kunstenaars vormen, geen acteurs, dansers, specialisten die alles weten over geschiedenis, maar mensen die kennis beheersen, weten wat ze willen en voelen, die bewust in het leven staan en zich in verschillende domeinen kunnen uitdrukken.

Verbinden

In onze basisschool werken we samen aan een duurzame samenleving waarin we respect hebben voor elkaar en de natuur.
We kiezen bewust heel bewust voor activiteiten waarin er speel- en leerprikkels zitten.
Onze kinderen trekken vaak hun regenlaarsjes aan om mee op zoek te gaan naar oplossingen.
Duurzaamheid is bij ons geen begrip maar een mindset.

Samen school maken

Een school maken doen we niet alleen.
Door de betrokkenheid van de schoolraad en oudercomité tillen zij samen de leerkrachten en de leerlingen naar hoger niveau.

GO! Basisschool Herx

Dr. Vanweddingenlaan 10/ 1
3540 Herk-De-Stad
013 53 93 23
Scroll naar boven