verbinden-circle

Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk. Overal waar we gaan en staan in de wereld, gaan we om met andere mensen. Niemand leeft alleen. Maar we worden niet geboren met het vermogen om samen te spelen, ruzies op te lossen en gevoelens te uiten. Dat moeten we leren. In onze school doen we dat heel bewust. Onze kinderen helpen elkaar, niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten.

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling is de zoektocht naar de eigen identiteit. Door in verbinding te gaan met andere kinderen en te leren van elkaar groeien de sociale relaties van het kind. Tijdens de dagelijkse check-in of de kringgesprekken staat de mening van het kind centraal.

Via de leerlingenraad kunnen kinderen opkomen voor de belangen van hun medeleerlingen. De verkozen leerlingen gaan in interactie met leerkrachten en directie om initiatieven op poten te zetten of om zelf projecten uit te werken.

 

Iedere laatste vrijdag van de maand houden we ons ‘Grunstmoment’. We vieren samen met onze schoolmascotte Grunst de jarigen. Grunst geeft elke keer een nieuwe opdracht waarbij de focus ligt op samenwerken, natuur en cultuur.

Wij informeren ouders via mail, agenda of een heen- en weerschriftje, schoolinfo op facebook of website, rapporten en nieuwsbrieven. Elk jaar organiseren we ook openklasdagen, oudercontacten en persoonlijke gesprekken.

Ouders kunnen bij moeilijkheden of problemen altijd terecht bij leerkrachten en/of directie. Dit kan via mail, agenda, telefonisch of gewoon door ons aan te spreken. Onze deur staat open!

 

We vinden het belangrijk dat kinderen respect hebben voor elkaar, elkaars mening en elkaars bezit. En ook voor de leermiddelen en de infrastructuur van de school. Doordat we zoveel buiten zijn en kinderen zich kunnen uitleven, is er veel minder pestgedrag in onze school. Ook de klas- en coachingsgesprekken helpen daarbij.

GO! Basisschool Herx

Dr. Vanweddingenlaan 10/ 1
3540 Herk-De-Stad
013 53 93 23
Scroll naar top