verbinden-circle

Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk! Overal waar we gaan en staan in de wereld, gaan we om met andere mensen. Niemand leeft alleen. Een kind wordt niet geboren met het vermogen tot samenspel, het oplossen van ruzies, het uiten van gevoelens. Dat moet het leren. Wij doen dit heel bewust. Onze kinderen helpen elkaar, niet alleen in de klas, ook daarbuiten.

Op onze campus hebben we als leerkrachtenteam de taak om de kinderen te begeleiden bij het vormen en verwoorden van hun mening ten aanzien van thema’s die leven in onze huidige maatschappij. Zij moeten leren initiatieven nemen en hun verantwoordelijkheid opnemen. We vinden het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar, elkaars mening en elkaars bezit, voor de leermiddelen en de infrastructuur van de school

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het kind is de zoektocht naar de eigen identiteit. Door in verbinding te gaan met andere kinderen, te leren van elkaar zullen de sociale relaties van het kind groeien.

Tijdens de dagelijkse check-in of de kringgesprekken staat de mening van het kind centraal. Via de leerlingenraad kunnen leerlingen opkomen voor de belangen van hun medeleerlingen. De verkozen leerlingen gaan in interactie met leerkrachten en directie om initiatieven op poten te zetten of om zelf projecten uit te werken.

Iedere laatste vrijdag van de maand houden we ons ‘Grunstmoment’. Onze schoolmascotte Grunst viert dan samen met ons de jarigen en geeft iedere keer een nieuwe opdracht waarbij de focus ligt op samenwerken, natuur, cultuur.

Wij informeren ouders via mail, agenda of een heen- en weerschriftje, schoolinfo op facebook of website, rapporten, nieuwsbrieven. Jaarlijks worden er ook openklasdagen (per jaar voor elke instapdatum), oudercontacten, persoonlijke gesprekken georganiseerd.

Ouders kunnen bij moeilijkheden of problemen altijd contact opnemen met leerkrachten en/of directie. Dit kan via mail, agenda, telefonisch of gewoon door ons aan te spreken. De deur staat open!

GO! Basisschool Herx

Dr. Vanweddingenlaan 10/ 1
3540 Herk-De-Stad
013 53 93 23
Scroll naar top