Schoolvisie

Grunst

 

Herx ligt op een ruime, groene campus in Herk-de-Stad. Hier groei je op te midden van de natuur en bloei je helemaal open. Je ontdekt je passies, talenten en interesses.

DUURZAAMHEID

In onze basisschool werken we samen aan een duurzame samenleving waarin we respect hebben voor elkaar en voor de natuur. We kiezen heel bewust voor kwalitatief onderwijs dat toekomstgericht is.

Onze kinderen trekken vaak hun regenlaarsjes aan om mee op zoek gaan naar oplossingen. Duurzaamheid is bij ons geen begrip maar een mindset.

INNOVATIE & DIGITALISERING

We leren ervaringsgericht volgens de pedagogische waarden van het GO! en hebben oog voor pedagogische vernieuwingen. Dat doen we door nieuwe methodes, werkwijzen en technologieën toe te passen.

Digitalisering is hier zeker één van. Het is onze taak om kinderen voor te bereiden en gepast te leren omgaan met allerlei vaardigheden, hulpmiddelen en ook valkuilen van de digitale wereld.

EVENWICHT

We zorgen voor een correct en doordacht evenwicht tussen ervaringsgericht leren in de natuur en het gebruik van 21ste eeuwse vaardigheden. Twee essentiële leermethodes in onze school.

Ook onze speelplaats wordt stapsgewijs omgebouwd tot een plek waar het talent van elk kind op een creatieve manier tot uiting komt en waar we al spelend leren. Dit biedt heel veel groeikansen en zorgt ervoor dat onze kinderen zich goed voelen.

TOEKOMSTGERICHT

We blijven toekomstgericht innoveren en met een kritische kijk onze aanpak afstemmen op de nieuwe uitdagingen van deze samenleving.

Samen gepersonaliseerd leren is voor ons de toekomst die we stapsgewijs introduceren. Leerlingen en leerkrachten delen kennis en vaardigheden met elkaar, zodat ze sneller groeien.

 

Onze leerlingen :

  • zijn emotioneel, veerkrachtig en sociaal vaardig.
  • zijn betrokken.
  • zijn taalvaardige leerlingen.
  • zijn actief en inclusief aan het deelnemen aan de samenleving.
  • ontwikkelen hun unieke vaardigheden mede dankzij andere leerlingen.
  • ontwikkelen hun fantasie en creativiteit door gebruik te maken van de groene leeromgeving.
visie

GO! Basisschool Herx

Dr. Vanweddingenlaan 10/ 1
3540 Herk-De-Stad
013 53 93 23
Scroll to Top